Polityka prywatności

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.efszkolenia.pl (dalej określanych jako „Użytkownicy” lub pojedynczo jako „Użytkownik”) przetwarzane są przez Euro Finance Training Spółka z o.o. z siedzibą Ul. Nowy Świat 49 lok. 213, 00-042 Warszawa.

PLIKI COOKIES w serwisie internetowy www.know-it.pl

Euro Finance Training Spółka z o.o. wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są wykorzystywane przez Euro Finance Training Spółka z o.o. w celu świadczenia Użytkownikom usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych, a także w celu profilowania reklam internetowych.

 

Użytkownicy za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź nie wyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a know.it Konrad Dembczyński będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp.

 

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez Euro Finance Training Spółka z o.o. plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony www.efszkolenia.pl.

 

 

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie zEuro Finance Training Spółka z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Euro Finance Training Spółka z o.o., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Euro Finance Training Spółka z o.o. działań na Twoją prośbę oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Euro Finance Training Spółka z o.o. ciążącego obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi i udzielenia przez Euro Finance Training Spółka z o.o. odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz w celu archiwizacji formularza (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).
  2. Dane osobowe przekazane firmie know.it są ponadto wykorzystywane do wdrażania działań niezbędnych w realizacji usług, których wykonawcą jest know.it, w tym dostarczenie usługi do Zleceniodawcy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
  3. Firma Euro Finance Training Spółka z o.o. jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Euro Finance Training Spółka z o.o.) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Euro Finance Training Spółka z o.o. umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Euro Finance Training Spółka z o.o.  na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Euro Finance Training Spółka z o.o. a Podwykonawcami Euro Finance Training Spółka z o.o. jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  4. Euro Finance Training Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do profilowania reklam w systemach reklamowych Google AdWords oraz Facebook pod kątem użytkowników platformy internetowej www.efszkolenia.pl. Profilowanie reklamy nastąpi w oparciu o zebrane dane za pośrednictwem zamieszczonego na stronie kodu Google Analitycs oraz Pixel Facebook, które dostarczają tymże portalom danych dot. użytkowników odwiedzających witrynę.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych. Zachowamy również dane osobowe Użytkownika w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).

Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

Administracja danych

Administracja i Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

W celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych firma stosuje:

  1. wewnętrzną strategię kontroli obiegu informacji opartą o zasadę ograniczonego zaufania wobec osób trzecich, wiadomości nieautoryzowanych oraz liczby treści poufnych przekazywanych drogą elektroniczną.
  2. Systemy zabezpieczeń systemów informatycznych, które są wykorzystywane wEuro Finance Training Spółka z o.o. do prawidłowej realizacji usług na rzecz Zleceniodawcy obejmują:
  • brak dostępu do treści osób trzecich,
  • złożone hasła, określane jako silne i bezpieczne dla użytkownika.

 

Postanowienia końcowe

Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości udzielenia przezEuro Finance Training Spółka z o.o. usługi lub odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości realizacji usługi.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: biuro@know-it.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres Euro Finance Training Spółka z o.o., UL. NOWY ŚWIAT 49 LOK. 213, 00-042 WARSZAWA

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.